Ochrona danych osobowych naszych Klientów

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego ucznia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich również rodzica lub opiekuna prawnego

Te dane wykorzystujemy do kontaktu z uczniami przede wszystkim w minimalnym zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności edukacyjnej, czyli:
- do informowania uczniów zgłoszonych na zajęcia o utworzeniu dla nich grupy,
- do informowania uczniów o zmianach w planie zajęć, np o odwołaniu zajęć,
- do prowadzenia z uczniami korespondencji dotyczącej materiału zajęć (prace domowe, test, materiały dodatkowe, etc.).

Dane kontaktowe wykorzystujemy również do wysyłania informacji o warsztatach kulturowych odbywających się w naszej szkole, o dniach wolnych od zajęć, wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez RakuGaku oraz o innych szkolnych inicjatywach, do których nasi uczniowie są zapraszani. Budując newsletter korzystamy z usług firmy FreshMail sp. z o.o.. W przypadku newslettera firmie tej powierzone są zgodnie z umową również dane kontaktowe w postaci adresów mailowych osób, które samodzielnie zapisały się na listę subskrypcyjną szkoły RakuGaku.

Z danych kontaktowych korzystamy również w naszym programie fakturującym wfirma.pl za pośrednictwem którego wysyłamy drogą mailową elektroniczne faktury i faktury proforma.


Dane fakturowe

Imię i nazwisko, adres (obojętnie czy meldunkowy, czy zamieszkania) osoby, na którą wystawiana jest faktura za zajęcia w RakuGaku

Pobieranie tych danych jest konieczne ze względu przepisy dotyczące księgowości i fakturowania

NIE WYSYŁAMY ŻADNEJ KORESPONDENCJI na adresy podane nam do faktur.

Do danych fakturowych ma dostęp:

1. Administracja szkoły w osobie właścicielki - p. Ewy Strebeyko
2. Firma Web INnovative Software Sp. z o.o., na podstawie podpisanej umowy powierzenia. Firma ta prowadzi system księgowości online, wfirma.pl, z którego korzystamy w RakuGaku do wystawiania faktur.


Do danych kontaktowych mają dostęp:

1. Administracja szkoły w osobie właścicielki - p. Ewy Strebeyko
2. Firma Web INnovative Software Sp. z o.o., ale tylko do adresów e-mail, zawartych w bazie kontrahentów systemu wfirma.pl i wykorzystywanych wyłącznie do wysyłki elektronicznych faktur i faktur proforma.
3. Lektorzy RakuGaku - ale tylko do adresów e-mail i tylko do osób uczących się w grupach danego lektora. Udostępnienie adresów e-mail uczniów lektorowi jest uzasadnione koniecznością kontaktu na linii lektor - grupa (wysyłki materiałów dydaktycznych, testów, informacji o odwołaniu zajęć, nieobecnościach, etc.)
4. Firma FreshMail Sp. z o.o., wyłącznie do adresów e-mail wpisanych na listę subskrypcyjną szkoły RakUGaku, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Na listę subskrypcyjną automatycznie wpisani zostają uczniowie i rodzice uczniów szkoły, a dodatkowo osoby, które samodzielnie subskrybują nasz newsletter na stronie www.rakugaku.pl. Każdy subskrybent ma prawo w dowolnym momencie wypisać się z listy subskrypcyjnej klikając w link "wypisz się" w newsletterze.

Administracja szkoły w osobie właścicielki, p. Ewy Strebeyko

dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych klientów szkoły, zarówno stacjonarnie (szafki zamykane na klucz, drzwi antywłamaniowe, sygnalizacja domofonowa wejść do szkoły) jak i elektronicznie (regularne zmienianie mocnych haseł dostępowych do systemów komputerowych i mailowych szkoły, stosowanie protokołu SSL w korespondencji elektronicznej, wysyłka maili zbiorczych wyłącznie za pomocą ukrytych kopii adresów, regularne tworzenie kopii zapasowej twardego dysku komputera szkolnego, przechowywanej w innej lokalizacji)

Firma Web INnovative Software Sp. z o.o.

zapewnia standard bezpieczeństwa danych zgodny z RODO (https://pomoc.wfirma.pl/-program-zgodny-z-wymogami-rodo)

Firma FreshMail Sp. z o.o.

zapewnia standard bezpieczeństwa danych zgodny z RODO (https://freshmail.pl/rodo/)

Lektorzy RakuGaku

są przeszkoleni w zakresie zasad ochrony i wykorzystywania danych osobowych klientów. Wiedzą, w jakim zakresie wolno im wykorzystywać udostępnione dane osobowe i jak mają chronić narzędzia (komputery, smartfony), za pomocą których przetwarzają te dane. Za przeszkolenie lektorów odpowiada szkoła.

Klient ma prawo:

1. Wglądu i korekty swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w RakuGaku.

2. Niepodlegania profilowaniu w reklamie - nie zbieramy od naszych Klientów danych, na podstawie których moglibyśmy profilować działania marketingowe i nie stosujemy profilowania w żadnym zakresie.

3. Usunięcia swoich danych osobowych z baz RakuGaku wraz ze wszystkimi konsekwencjami (usunięcie przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych powoduje brak możliwości dalszego bycia naszym Klientem czyli uczestniczenia w kursach).

Osoba kontaktowa w sprawie przechowywania i przetwarzania danych osobowych w RakuGaku

Ewa Strebeyko, nr telefonu: 48600437362, adres e-mail: kontakt@rakugaku.pl

Z tą osobą należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w RakuGaku oraz ze zgłoszeniami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Dziękujemy!

 

Dane Klienta usuwamy zawsze na życzenie Klienta

Jednak ponieważ zbierane i przetwarzane przez nas dane są niezbędne do świadczenia oferowanych przez nas usług, żądanie usunięcia danych osobowych z naszej bazy jest równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przed RakuGaku (czyli z nauki w naszej szkole).

Po rezygnacji z kursu nadal przechowujemy dane Klienta

Dane fakturowe i kontaktowe przechowujemy w naszej bazie mając nadzieję, że Klient wróci do nas na zajęcia. Serdecznie zapraszamy do powrotów na nasze kursy i z tego względu nie usuwamy danych po rezygnacji z kursu.

Po rezygnacji z kursu dane Klienta są przez nas wykorzystywane wyłącznie w jeden sposób - wysyłamy na adres mailowy informacje o rozpoczęciu nowego roku, semestru czy grup zajęciowych odpowiadających Klientowi poziomem zaawansowania. W każdym momencie Klient ma prawo zażądać usunięcia jego danych z naszej bazy.