UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH RAKUGAKU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU


REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH  (regulamin zajęć indywidualnych poniżej)

Student ma prawo:
1. Zrezygnować z nauki w RakuGaku w dowolnym momencie.
2. Zmienić grupę na inną, po konsultacji z lektorami obu grup i dyrekcją szkoły.
3. Zawiesić naukę i płatności na okres od 1 do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych pod warunkiem uprzedzenia szkoły co najmniej miesiąc przed początkiem miesiąca, w którym nauka będzie zawieszona.
4. Otrzymać 60 min zajęć uzupełniających, indywidualnych z lektorem prowadzącym, za każde 3 nieobecności z rzędu, pod warunkiem opłacenia zajęć, na których był nieobecny.

Student ma obowiązek:
1. Uiścić płatność za wszystkie zajęcia zaplanowane w miesiącu, w którym jest zapisany na kurs, w terminie płatności faktury proforma. Faktura proforma wystawiania jest zawsze 1 dnia miesiąca lub w momencie dołączenia do kursu i ma zawsze 7-dniowy termin płatności.
2. Uiścić płatność również za zajęcia, które się odbyły, a na których był nieobecny (z tego obowiązku zwalnia wyłącznie 3 prawo studenta, tj. zawieszenie nauki).
3. Poinformować szkołę o zmianie danych kontaktowych (numer telefonu lub adres mailowy).

Szkoła ma prawo:
1. Odwołać zajęcia z powodu choroby lektora lub innych zdarzeń losowych pod warunkiem uzgodnienia z grupą dogodnego dla wszystkich terminu odpracowania zajęć lub zwrotu opłaty wniesionej za dane zajęcia (np. przez przesunięcie tej opłaty na kolejny miesiąc).
2. Nie zwracać opłat wniesionych za zajęcia, jeśli zajęcia odbyły się planowo.

Szkoła ma obowiązek:
1. Dbać o najwyższą jakość techniczną i merytoryczną prowadzonych zajęć.
2. Słuchać uwag, propozycji, wniosków i zażaleń studentów.


REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Student ma prawo:
1. Zrezygnować z nauki w RakuGaku w każdym momencie.
2. W terminie do 24h przed planowaną godziną zajęć - odwołać lub przesunąć zajęcia po konsultacji z lektorem prowadzącym. Zajęcia odwołane powinny być odpracowane w ciągu kolejnych 30 dni.
3. W ciągu ostatnich 24h przed planowaną godziną zajęć - zgłosić nieobecność na zaplanowanych zajęciach, ale wówczas zajęcia te są uznane za przygotowane i przeprowadzone przez lektora, student zaś opłaca je normalnie. Prośba o przesunięcie zajęć na inny dzień rozumiana jest wówczas jako dokupienie dodatkowej lekcji. Bezpłatnie możliwe jest przesunięcie zajęć w ramach tego samego dnia pod warunkiem, że lektorowi pasuje ta zmiana godzinowo.

Student ma obowiązek:
1. Ustalić zaplanowaną na dany miesiąc liczbę zajęć (na przykład definiując częstotliwość zajęć).
​2. Opłacić zaplanowane zajęcia z góry za dany miesiąc w terminie określonym na fakturze proforma (dopuszczamy tutaj inne ustalenia, np. płatności każdorazowe lub płatność z dołu).
3. Poinformować szkołę o zmianie danych kontaktowych (numer telefonu lub adres mailowy)
4. Opłacić zajęcia odwołane zbyt późno (w ciągu 24h przed zaplanowanym terminem zajęć)

Szkoła ma prawo:
1. Odwołać zajęcia z powodu choroby lektora lub innych zdarzeń losowych pod warunkiem uzgodnienia ze studentem dogodnego terminu odpracowania zajęć w przeciągu jednego miesiąca od zaplanowanej daty lub zwrotu opłaty wniesionej za dane zajęcia

Szkoła ma obowiązek:
1. Dbać o najwyższą jakość techniczną i merytoryczną prowadzonych zajęć
2. Słuchać uwag, propozycji, wniosków i zażaleń studenta oraz dopasowywać zajęcia do jego potrzeb i oczekiwań


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu kursów! Stosowanie się do jasnych i uczciwych zasad zapewni nam sympatyczną, owocną współpracę!


Od 25 maja 2018 dokładamy wszelkich starań, żeby sprostać wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego w skrócie RODO. O tym, jakie dane osobowe pobieramy od naszych Klientów, w jaki sposób je przetwarzamy, kto ma do nich dostęp, jak je chronimy, jaki wpływ na posiadane przez nas dane ma Klient oraz kiedy je usuwamy, możecie Państwo przeczytać TUTAJ: www.rakugaku.pl/rodo