UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH RAKUGAKU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU


REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH  (regulamin zajęć indywidualnych poniżej)

Student ma prawo:
1. Zrezygnować z nauki w RakuGaku zawsze z końcem miesiąca kalendarzowego
2. Zmienić grupę na inną, po konsultacji z lektorem lub metodykiem
3. Zawiesić naukę i płatności na okres od 1 do 3 miesięcy pod warunkiem uprzedzenia szkoły co najmniej miesiąc wcześniej
4. Poprosić o zorganizowanie zajęć uzupełniających w wymiarze 60 min za każde 3 nieobecności z rzędu

Student ma obowiązek:
1. Uiścić płatność za dany miesiąc kalendarzowy najpóźniej do pierwszych zajęć w miesiącu!
2. Uiścić płatność za zajęcia, które się odbyły, a na których był nieobecny (z tego obowiązku zwalnia wyłącznie 3 prawo studenta, tj. zawieszenie nauki)
3. Poinformować szkołę o zmianie danych kontaktowych (numer telefonu lub adres mailowy)

Szkoła ma prawo:
1. Odwołać zajęcia z powodu choroby lektora lub innych zdarzeń losowych pod warunkiem uzgodnienia z grupą dogodnego terminu odpracowania zajęć lub zwrotu opłaty wniesionej za dane zajęcia
2. Nie zwracać opłat wniesionych za zajęcia, jeśli zajęcia odbyły się planowo. 

Szkoła ma obowiązek:
1. Dbać o najwyższą jakość techniczną i merytoryczną prowadzonych zajęć
2. Słuchać uwag, propozycji, wniosków i zażaleń studentów


REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Student ma prawo:
1. Zrezygnować z nauki w RakuGaku w każdym momencie
2. Zmieniać dowolnie dni i godziny spotkań po konsultacji z lektorem
3. Odwołać zajęcia
a) jeśli informacja o odwołaniu zajęć trafi do lektora nie później niż na 24h przed zaplanowanym terminem zajęć - student nie płaci za odwołane zajęcia, ale powinien je odpracować w terminie jednego miesiąca od zaplanowanej daty
b) jeśli informacja o odwołaniu zajęć trafi do lektora w ciągu ostatnich 24h przed zaplanowanym terminem zajęć - student opłaca te zajęcia normalnie

Student ma obowiązek:
1. Ustalić z lektorem zaplanowaną na dany miesiąc liczbę zajęć (na przykład definiując częstotliwość zajęć)
​2. Opłacić zaplanowane zajęcia z góry za dany miesiąc (dopuszczamy tutaj inne ustalenia z lektorem, np. płatności każdorazowe lub płatność z dołu)
3. Poinformować szkołę o zmianie danych kontaktowych (numer telefonu lub adres mailowy)
4. Opłacić zajęcia odwołane zbyt późno (w ciągu 24h przed zaplanowanym terminem zajęć)

Szkoła ma prawo:
1. Odwołać zajęcia z powodu choroby lektora lub innych zdarzeń losowych pod warunkiem uzgodnienia ze studentem dogodnego terminu odpracowania zajęć w przeciągu jednego miesiąca od zaplanowanej daty lub zwrotu opłaty wniesionej za dane zajęcia

Szkoła ma obowiązek:
1. Dbać o najwyższą jakość techniczną i merytoryczną prowadzonych zajęć
2. Słuchać uwag, propozycji, wniosków i zażaleń studenta oraz dopasowywać zajęcia do jego potrzeb i oczekiwań


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu kursów! Stosowanie się do jasnych i uczciwych zasad zapewni nam sympatyczną, owocną współpracę!