UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH RAKUGAKU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU


REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH  (regulamin zajęć indywidualnych poniżej)

Student ma prawo:
1. Zrezygnować z nauki w RakuGaku w dowolnym momencie
2. Zmienić grupę na inną, po konsultacji z lektorami obu grup i dyrekcją szkoły
3. Zawiesić naukę i płatności na okres od 1 do 3 miesięcy pod warunkiem uprzedzenia szkoły co najmniej miesiąc wcześniej
4. Otrzymać 60 min zajęć uzupełniających, indywidualnych z lektorem prowadzącym, za każde 3 nieobecności z rzędu, pod warunkiem opłacenia zajęć, na których był nieobecny

Student ma obowiązek:
1. Uiścić płatność za wszystkie zajęcia w miesiącu, w którym jest zapisany na kurs, najpóźniej do pierwszych zajęć w miesiącu!
2. Uiścić płatność również za zajęcia, które się odbyły, a na których był nieobecny (z tego obowiązku zwalnia wyłącznie 3 prawo studenta, tj. zawieszenie nauki)
3. Poinformować szkołę o zmianie danych kontaktowych (numer telefonu lub adres mailowy)

Szkoła ma prawo:
1. Odwołać zajęcia z powodu choroby lektora lub innych zdarzeń losowych pod warunkiem uzgodnienia z grupą dogodnego dla wszystkich terminu odpracowania zajęć lub zwrotu opłaty wniesionej za dane zajęcia (np. przez przesunięcie tej opłaty na kolejny miesiąc)
2. Nie zwracać opłat wniesionych za zajęcia, jeśli zajęcia odbyły się planowo. 

Szkoła ma obowiązek:
1. Dbać o najwyższą jakość techniczną i merytoryczną prowadzonych zajęć
2. Słuchać uwag, propozycji, wniosków i zażaleń studentów


REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Student ma prawo:
1. Zrezygnować z nauki w RakuGaku w każdym momencie
2. Zmieniać dowolnie dni i godziny spotkań po konsultacji z lektorem
3. Odwołać zajęcia, ale:
a) jeśli informacja o odwołaniu zajęć trafi do lektora nie później niż na 24h przed zaplanowanym terminem zajęć - student nie płaci za odwołane zajęcia, ale powinien je odpracować w terminie jednego miesiąca od zaplanowanej daty
b) jeśli informacja o odwołaniu zajęć trafi do lektora w ciągu ostatnich 24h przed zaplanowanym terminem zajęć - student opłaca te zajęcia normalnie, traktujemy je jako przeprowadzone przez szkołę

Student ma obowiązek:
1. Ustalić z lektorem zaplanowaną na dany miesiąc liczbę zajęć (na przykład definiując częstotliwość zajęć)
​2. Opłacić zaplanowane zajęcia z góry za dany miesiąc najpóźniej do pierwszych zajęć w tym miesiącu (dopuszczamy tutaj inne ustalenia z lektorem, np. płatności każdorazowe lub płatność z dołu)
3. Poinformować szkołę o zmianie danych kontaktowych (numer telefonu lub adres mailowy)
4. Opłacić zajęcia odwołane zbyt późno (w ciągu 24h przed zaplanowanym terminem zajęć)

Szkoła ma prawo:
1. Odwołać zajęcia z powodu choroby lektora lub innych zdarzeń losowych pod warunkiem uzgodnienia ze studentem dogodnego terminu odpracowania zajęć w przeciągu jednego miesiąca od zaplanowanej daty lub zwrotu opłaty wniesionej za dane zajęcia

Szkoła ma obowiązek:
1. Dbać o najwyższą jakość techniczną i merytoryczną prowadzonych zajęć
2. Słuchać uwag, propozycji, wniosków i zażaleń studenta oraz dopasowywać zajęcia do jego potrzeb i oczekiwań


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu kursów! Stosowanie się do jasnych i uczciwych zasad zapewni nam sympatyczną, owocną współpracę!